SNOWBOARD wrist guards

Contact info flexmeter snowboard Polsbescherming!

Play Trend Cyes 

Nederland : Tel.0031.(0)85.2738004
Duitsland  : Tel.0049.(0)2821.980343

Impressum:

Juridisch adres

Weijer van de Bernardina Wilhelmina Johanna
Play Trend Flexmeter.nl
Schmelendriss 41
47559 Kranenburg
Duitsland
Telefoon: 0049.2821.980343
Email info(at)flexmeter.nl

Jurisiche informatie over de Web-pagina

Alle teksten, foto's en overige gepubliceerde informatie zijn onderworpen aan het auteursrecht van de aanbieder, voorzover er geen derden met intellectuele-eigendomsrechten zijn. In alle gevallen is een reproductie, distributie of publieke openbaring alleen in het geval van een niet-overdraagbaar en herroepbare toestemming van de aanbieder toegestaan.

Voor alle via een kruisverwijzing (link) verbonden webinhoud accepteert de aanbieder geen verantwoordelijkheid, opdat het hierbij niet om eigen inhoud gaat. De gelinkte pagina's worden op illegale inhoud gecontroleerd, op het tijdstip van de verlinking waren deze niet herkenbaar. Voor de inhoud van de gelinkte sites zijn zij die deze sites exploiteren. De aanbieder heeft hiervoor geen algemeen toezicht en verificatie plicht. Blijkt dat schending van het recht plaatsvind wordt de corresponderende link onmiddelijk verwijderd.
  • Flexmeter protectie

    Winter 2017 / 2018Snowboard pols beschermers in de webshop
    Voorbeeld breuk risicoVoorbeeld waar de pols breken kan